0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۳
۱۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۷
۱۱۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۳
۱۳۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۴۸
۱۴۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۸
۱۳۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۴
۱۱۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۰
۱۲۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۵
۱۱۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۸
۸۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۰
۱۰۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۵
۱۲۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۹۳
۱۱۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۴
۱۱۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۵۹
۷۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۱۰:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۲
۷۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۷۹
۱۰۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۷
۱۷
New York Knicks (Cyber)
inprogress
۱۰:۵۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۴
۱۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۰۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۴
۱۲۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
۷۳
۶۱
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۳
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۴
۱۱۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۸:۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۲
۱۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۹
۱۳۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۱
۱۱۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۳
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۶
۹۰
San Antonio Spurs (Cyber)
inprogress
۰۹:۵۱
Washington Wizards (Cyber)
۹۴
۱۰۶
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۰۹:۵۱
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۱
۱۲۶
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۱
۱۵۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۲۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۶
۱۲۳
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۳
۱۱۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Chicago Bulls (Cyber)
۶۱
۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۴
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۵
۱۲۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۷
۱۱۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۲۳
۱۱۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۲
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۰۴
۱۱۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Miami Heat (Cyber)
۱۳۲
۱۱۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۸
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۳
۱۰۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۴
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۵
۱۲۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۴
Denver Nuggets (Cyber)
۱۲۹
۱۳۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۸:۲۵
Miami Heat (Cyber)
۱۳۷
۱۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۶
۸۷
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۵
۱۲۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۹
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Brooklyn Nets (KARMA)
۶۶
۵۷
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۹:۱۶
Golden State Warriors (DEANO)
۵۸
۶۵
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
Finished
۰۰:۰۰
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
۶۳
۵۲
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۹:۴۸
Milwaukee Bucks (KARMA)
۶۶
۶۰
Phoenix Suns (SPARKZ)
Finished
۰۳:۲۴
Los Angeles Clippers (SHINIGAMI)
۵۲
۵۷
Boston Celtics (DEANO)
Finished
۰۹:۰۶
Los Angeles Clippers (LANES)
۶۲
۶۰
Phoenix Suns (NBA GURU)
Finished
۰۹:۲۶
Brooklyn Nets (PUMA)
۶۵
۵۱
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
Finished
۰۰:۳۴
Golden State Warriors (DEANO)
۶۱
۷۱
Brooklyn Nets (PUMA)
Finished
۰۱:۳۰
Philadelphia 76ers (CLAMPS)
۷۹
۵۹
Brooklyn Nets (PUMA)
Finished
۰۲:۰۰
Milwaukee Bucks (KARMA)
۶۹
۶۱
Los Angeles Clippers (GRANDMASTER)
Finished
۰۲:۲۰
Philadelphia 76ers (SPOOKY)
۶۷
۶۰
Brooklyn Nets (NBA GURU)
Finished
۰۲:۳۰
Los Angeles Clippers (GRANDMASTER)
۶۲
۷۳
Boston Celtics (OREZ)
Finished
۰۳:۰۰
Los Angeles Lakers (BP)
۷۶
۶۹
Brooklyn Nets (NBA GURU)
Finished
۰۳:۳۰
Boston Celtics (SPOOKY)
۴۹
۶۳
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۶:۴۶
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۹۸
۶۱
Golden State Warriors (OREZ)
Finished
۰۷:۰۰
Boston Celtics (SPOOKY)
۶۱
۵۳
Phoenix Suns (NBA GURU)
Finished
۰۷:۰۰
Boston Celtics (DEANO)
۵۹
۶۶
Milwaukee Bucks (CLAMPS)
Finished
۰۷:۳۰
Milwaukee Bucks (BP)
۵۸
۶۴
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۸:۲۲
Los Angeles Clippers (SHINIGAMI)
۵۵
۶۲
Milwaukee Bucks (CLAMPS)
Finished
۰۹:۳۰
Phoenix Suns (TAAPZ)
۴۶
۵۲
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
inprogress
۱۰:۳۰
Phoenix Suns (SPARKZ)
۵۹
۶۴
Milwaukee Bucks (KARMA)
Finished
۰۰:۱۵
Brooklyn Nets (NBA GURU)
۸۲
۶۳
Philadelphia 76ers (SPOOKY)
Finished
۰۰:۲۲
Boston Celtics (OREZ)
۶۷
۷۳
Milwaukee Bucks (KARMA)
Finished
۰۰:۴۴
Philadelphia 76ers (SPOOKY)
۵۳
۶۳
Los Angeles Lakers (BP)
Finished
۰۰:۵۴
Golden State Warriors (DEANO)
۷۱
۸۶
Philadelphia 76ers (CLAMPS)
Finished
۰۱:۰۶
Phoenix Suns (SPARKZ)
۵۲
۷۶
Los Angeles Clippers (GRANDMASTER)
Finished
۰۱:۱۶
Golden State Warriors (LANES)
۵۷
۶۱
Los Angeles Lakers (BP)
Finished
۰۱:۲۶
Phoenix Suns (SPARKZ)
۵۲
۵۷
Boston Celtics (OREZ)
Finished
۰۱:۴۸
Golden State Warriors (LANES)
۶۳
۶۷
Brooklyn Nets (NBA GURU)
Finished
۰۲:۰۰
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۶۶
۵۶
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۲:۳۰
Philadelphia 76ers (SPOOKY)
۶۱
۸۸
Golden State Warriors (LANES)
Finished
۰۳:۰۲
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۳۹
۵۱
Brooklyn Nets (PUMA)
Finished
۰۳:۱۴
Philadelphia 76ers (CLAMPS)
۶۸
۷۰
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۳:۴۶
Brooklyn Nets (KARMA)
۸۱
۷۳
Golden State Warriors (OREZ)
Finished
۰۳:۵۶
Brooklyn Nets (NBA GURU)
۵۹
۷۶
Los Angeles Lakers (BP)
Finished
۰۴:۰۰
Los Angeles Clippers (SHINIGAMI)
۴۹
۹۴
Milwaukee Bucks (CLAMPS)
Finished
۰۴:۱۸
Golden State Warriors (OREZ)
۶۱
۸۷
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۴:۲۸
Los Angeles Clippers (LANES)
۵۸
۵۶
Boston Celtics (SPOOKY)
Finished
۰۴:۳۰
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
۷۴
۷۷
Brooklyn Nets (KARMA)
Finished
۰۵:۰۰
Phoenix Suns (Puma)
۷۷
۶۴
Boston Celtics (DEANO)
Finished
۰۵:۰۰
Boston Celtics (SPOOKY)
۶۳
۶۲
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۵:۱۰
Milwaukee Bucks (CLAMPS)
۶۶
۵۸
Los Angeles Clippers (SHINIGAMI)
Finished
۰۵:۲۲
Golden State Warriors (OREZ)
۷۸
۸۳
Brooklyn Nets (KARMA)
Finished
۰۵:۳۲
Phoenix Suns (NBA GURU)
۶۴
۷۳
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۵:۴۲
Phoenix Suns (Puma)
۵۹
۶۱
Milwaukee Bucks (CLAMPS)
Finished
۰۵:۵۴
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
۶۷
۷۰
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۶:۰۰
Phoenix Suns (NBA GURU)
۴۳
۸۷
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۶:۱۴
Boston Celtics (DEANO)
۶۳
۴۵
Los Angeles Clippers (SHINIGAMI)
Finished
۰۶:۲۶
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
۸۲
۶۶
Golden State Warriors (OREZ)
Finished
۰۶:۳۶
Phoenix Suns (Puma)
۶۱
۴۵
Los Angeles Clippers (SHINIGAMI)
Finished
۰۶:۵۸
Brooklyn Nets (KARMA)
۷۷
۷۳
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۷:۳۰
Milwaukee Bucks (BP)
۶۹
۷۴
Phoenix Suns (NBA GURU)
Finished
۰۷:۵۰
Brooklyn Nets (KARMA)
۷۲
۶۱
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
Finished
۰۸:۰۰
Boston Celtics (DEANO)
۴۷
۵۳
Phoenix Suns (Puma)
Finished
۰۸:۰۲
Milwaukee Bucks (CLAMPS)
۷۹
۵۴
Phoenix Suns (Puma)
Finished
۰۸:۳۴
Golden State Warriors (OREZ)
۷۳
۸۴
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
Finished
۰۸:۴۴
Los Angeles Clippers (LANES)
۷۹
۶۰
Boston Celtics (SPOOKY)
Finished
۰۸:۵۴
Milwaukee Bucks (BP)
۶۱
۴۶
Boston Celtics (SPOOKY)
Finished
۱۰:۰۰
Golden State Warriors (TTP)
۴۹
۷۵
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
Finished
۱۰:۳۰
Philadelphia 76ers (MIST)
۲۸
۲۲
Golden State Warriors (HUNCHO)
inprogress
۱۰:۳۰
Philadelphia 76ers (ZAAK)
۰
۲
Brooklyn Nets (HOGGY)
inprogress
۱۱:۰۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۹
۷۸
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۳
۷۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۴
۶۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۰
۶۹
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۵
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۷۶
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۹
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۸
۷۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۷۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۵
۶۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۲
۷۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۱
۸۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۹
۸۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۰
۵۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۳
۶۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۶
۷۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۶
۵۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۳
۷۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۱
۸۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۹
۸۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۸
۶۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۷
۹۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۳
۸۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۹
۷۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۱۴
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Damian Lillard
۱۳
۱۰
James Harden
Finished
۰۰:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۵
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
James Harden
Finished
۰۱:۱۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۸:۴۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Russell Westbrook
inprogress
۰۰:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۱:۳۰
Damian Lillard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۴
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۳۰
James Harden
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۱
Damian Lillard
Finished
۰۳:۲۰
James Harden
۱۴
۱۶
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۵:۰۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۱۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۲۰
James Harden
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
Damian Lillard
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۴۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۷:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۷:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۴۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۸:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۲۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۸:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۲۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۳۰
James Harden
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۹:۴۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۰۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۲۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۰:۴۰
James Harden
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۵۰
Kobe Bryant
-
-
Michael Jordan
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
  World NBA 2K22 3x3
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۲
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۳
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۸
Miami Heat 2K22 3x3
inprogress
۱۰:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۱۰:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
-
-
Boston Celtics 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید