0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Jan Varcl Jr.
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۰:۰۰
Patrik Marsalek
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Marsalek
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۰:۳۰
Radim Pavelka
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Sr
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
David Vrabec
۳
۱
Pavel Vilhelm
Finished
۰۵:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۰۵:۰۰
Jan Varcl Senior
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Svec
۳
۰
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۶:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۰۸:۰۰
Oldrich Stehlik
۲
۳
Adam Sivera
Finished
۰۰:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۱
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Przeczek
۰
۳
Patrik Marsalek
Finished
۰۰:۰۰
Adam Sivera
۳
۰
Martin Kucera
Finished
۰۰:۳۰
Marcel Pikous
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Marek Holub
۳
۰
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Martin Mastera
۰
۳
Oldrich Stehlik
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Petr Korp Sr.
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۳۰
Martin Mastera
۱
۳
Martin Kucera
Finished
۰۱:۳۰
Marek Holub
۳
۲
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۲:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۰۰
Oldrich Stehlik
۰
۳
Adam Sivera
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
David Vrabec
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Svec
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Jan Varcl Senior
Finished
۰۳:۰۰
David Vrabec
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۰۳:۳۰
Ludek Madle
۳
۲
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Jan Varcl Senior
Finished
۰۴:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۶:۰۰
Jan Varcl Senior
۱
۳
David Vrabec
Finished
۰۶:۳۰
Havel Ladislav
۳
۲
Ludek Madle
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Hruska Sr
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۰
Jan Varcl Senior
Finished
۰۷:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۸:۰۰
David Vrabec
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۸:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Patrick Klos
-
-
Jakub Seibert
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  World TT-CUP
Sergii Lugovskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۰:۵۵
Ilya Semenyuk
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۱:۲۵
Ilya Semenyuk
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۱:۵۵
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۲:۲۵
Ilya Semenyuk
۳
۰
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۲:۵۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۳:۲۵
Ilya Semenyuk
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۳:۵۵
Anatoly Levshin
۱
۱
Vadim Tokar
inprogress
۱۰:۰۵
Raimond Einer
-
-
Marko Viidas
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Francisco Molina
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۰۰:۱۰
Denis Benes
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۰
Roman Rybachuk
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۰:۲۵
Martin Stusek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۰
Denis Benes
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Stusek
۱
۳
Denis Benes
Finished
۰۲:۲۰
Miller Montealegre
۳
۲
Marcin Motyka
Finished
۰۳:۰۰
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Roman Rybachuk
Finished
۰۴:۲۵
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۴:۵۵
Ilya Semenyuk
۳
۲
Roman Rybachuk
Finished
۰۵:۲۵
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Ilya Semenyuk
Finished
۰۵:۵۵
Alekseenko Dmitriy
۳
۱
Denis Nemchenko
Finished
۰۹:۲۰
Anatoliy Reva
۳
۰
Oleg Obidnyi
Finished
۰۹:۲۵
Sergey Skachenko
۰
۳
Andrey Chermensky
Finished
۰۹:۵۰
Kukava Nodar
۰
۳
Borys Buryak
Finished
۰۹:۵۵
Igor Sukovaty
-
-
Ivanov Ruslan
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
  Belarus Liga Pro
Gerbert Piantkovskii
۲
۳
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۰۰:۰۰
Denis Andreev
۳
۰
Petr Mukhurov
Finished
۱۰:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Marchenko Sergey
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۰:۰۰
Marchenko Sergey
۳
۱
Vladimir Boycuk
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Boycuk
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۴:۰۰
Mykhaylo Myronchenko
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۰
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۹:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۹:۳۰
Artyom Doroshenko
۳
۱
Vadim Smetenko
Finished
۱۰:۰۰
  Europe TT Elite Series
Jakub Stecyszyn
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۰۰
Kleszcz Krzesimir
۲
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۰:۴۵
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Adam Dudzicz
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۵
Petas Kacper
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۱۵
Igor Misztal
۱
۳
Szymon Marciniak
Finished
۰۲:۳۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Petas Kacper
۲
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Michal Minda
۲
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Marciniak
Finished
۰۴:۳۰
Igor Misztal
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۵:۱۵
Petas Kacper
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۰۰
Igor Misztal
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۳۰
Petas Kacper
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۷:۰۰
Szymon Marciniak
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۷:۳۰
Igor Misztal
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۸:۳۰
Petas Kacper
۳
۲
Szymon Marciniak
Finished
۰۹:۰۰
Matkowski Jakub
۱
۲
Arkadiusz Mugowski
inprogress
۰۹:۴۵
Slawomir Dosz
۲
۰
Artur Grela
inprogress
۱۰:۰۰
  Russia Liga Pro
Anatoly Ilin
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Pandur
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Zhurba
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Pravdnov
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۱۵
Vladimir Staroverov
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۳۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Zirin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۴:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۵:۱۵
Aleksey Zirin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Staroverov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Pravdnov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۰۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Ermolaev
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Muslikov
۲
۲
Mikhail Chernyavskiy
inprogress
۰۹:۴۵
Nikolay Pashkov
۲
۱
Oleg Borisovich Manuylov
inprogress
۱۰:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۰
Andrei Ermolaev
inprogress
۱۰:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۳:۳۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۴:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۶:۱۰
Davit Mirzoyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۶:۵۰
Ararat Smoyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۷:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۸:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۰۹:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید